คณาจารย์บ้านโหรา : อาจารย์ วรพจน์ ตั้งก่อศิลป์พงศ์

ผู้ชำนาญศาสตร์วิชาโหราศาสตร์ กาลจักร-ลัคน์จร ศาสตร์วิชา 7 ตัว 9 ฐาน ผสมโหรทายหนู การดูดวงลายมือ และการทำนายด้วยความชำนาญด้านการพยากรณ์ ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 50 ปี ครบทุกศาสตร์ทุกแขนง ผู้ที่ได้ชื่อว่า ทุ่มเทให้กับการสอนโหราศาสตร์มากที่สุด ครูแห่งวงการพยากรณ์

ประวัติ : อาจารย์ วรพจน์ ตั้งสินพงษ

อดีตอาจารย์กิตติมศักดิ์ สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ มีประสบการณ์ในการสอนยาวนานกว่า 50 ปี มีความรู้ความชำนาญในศาสตร์โหราศาสตร์ทุกแขนง เป็นที่ยอมรับในกลุ่มโหราศาสตร์ไทย เนื่องจากเป็นผู้ถ่ายทอดวิชาด้วยความเป็นกันเอง อีกทั้งเปิดเผยเคล็ดลับในการสอนอย่างแท้จริง

เทคนิคและข้อคิด : วรพจน์ ตั้งสินพงษ

นิยามของอาจารย์ วรพจน์ ตั้งสินพงษ กล่าวไว้ "รู้ล่วงหน้าเปรียบเหมือนลืมตาเดิน จะดีจะชั่ว จะมีหรือจะจน อยู่ที่ตัวเรากระทำ"