มีประโยชน์ที่สุดในการทำพิธีกรรมสำคัญๆ เช่น การปลูกบ้าน สร้างเรือน เปิดกิจการ แต่งงาน ฤกษ์คลอดผ่าคลอด เกิดใหม่ ให้ได้ฤกษ์งามยามมงคล จะทำให้ทุกสิ่งมีบุญวาสนาประสพความสำเร็จตามปรารถนา