เป็นการถอดไส้ดวง ผ่าดวง เพื่อให้รู้ตำแหน่งดาวที่แท้จริง ตำแหน่งภพที่ดีและเสียของดาวนั่นๆ