เหมือนแผนที่ของชีวิตมนุษย์ จะชั่วดี มีหรือจน ร่ำรวยหรือลำบาก ให้ตรวจดูลายมือของแต่ละคนโดยเฉพาะมืออนาคต ที่จะบอกถึงชีวิตที่แท้จริงจะเป็นอย่างไร