ศาสตร์แห่งครูบาอาจารย์ ศาสตร์ของความแม่นยำ ความเป็นตัวตน ภพภูมิทั้ง 12 ธาตุทั้ง 4 ลัคนาเวลาตกฟาก ล่วงรู้ ทั้งการเงิน การงาน ความรัก การพลัดพราก สมหวัง สิ้นหวัง และอิทธิพลของดวงดาว คุณภาพดาวในแต่ละดวง ส่งผลดีร้ายต่อดวงชะตา