การทำนายโชคชะตาชีวิต ศาสตร์ตัวเลข เป็นศาสตร์ที่จดจำได้ง่าย เรียนรู้ได้ไว และมีความโดดเด่นเฉพาะศาสตร์ สามารถบ่งบอกทุกรายละเอียดในการดำเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็น ชื่อสกุล เบอร์โทรศัพท์ บ้านเลขที่ ป้ายทะเบียนรถ เลขบัตรประชาชน หรือ ตัวเลขที่ชอบ ก็สามารถบ่งบอกถึงดวงชะตาชีวิตได้อย่างแม่นยำ