จุดสำคัญที่สุดเป็นตัวตนของเจ้าของชะตา ถ้าบุคคลใดมีโหงวเฮ้ง มีครบทั้ง 5 ประการ หู ตา คิ้ว จมูก ปาก ใน 5 อย่างนี้ได้ลักษณะครบ บุคคลนั่นจะมีบุญหนักศักดิ์สูง ได้เป็นใหญ่เป็นโต ได้ปกครองแผ่นดิน หรือ ได้เป็นเจ้าคนนายคน