ศาสตร์ของความละเอียดอ่อน บอกถึงพระเคราะห์เสวยอายุ กำลังของดาวแต่ละดวง ซึ่งสามารถบอกถึงโทษทุกข์ของดวงชะตา ได้อย่างแม่นยำ แม้ไม่มีวันเดือนปีเกิดก็ตาม